Tanáraink, munkatársaink

Iskolavezetés beosztás
Bácskai József igazgató
Bicskei Károly igazgatóhelyettes
Tóthné Czerócki Mónika igazgatóhelyettes
Oláhné Kiszel Edit oktatásvezető
Tanáraink tantárgyak
Bácskai József szakmai kommunikáció, klinikumi alapozó
Baja Lívia matematika, informatika
Bergendi Rita magyar nyelv és irodalom, történelem, magyar-kommunikáció
Bicskei Judit növényismeret, termesztéstechnológia, szakmai alapozás
Bicskei Károly biztonságtechnika és környezetegészségügy, Műszaki koordinációs és szakigazgatási feladatok
Bogádi Csaba testnevelés
Bognárné Mészáros Erika termesztési ismeretek gyak., műszaki ismeretek gyak., szabadföldi dísznövénytermesztés, kertészet gyak., növénytermesztés gyak., műszaki ismeretek gyak. dísznövénytermesztés gyak., zöldségkertészet gyak.
Boruzsné Boda Erzsébet angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Császárné Bori Ágnes angol nyelv, ének
Dr. Füléné Nagy Piroska angol nyelv
Dr. Takácsné Anderkó Márta munkahelyi egészség és biztonság, ápolástan-gondozástan, szakmai kommunikáció, egészségügyi alapismeretek, diagnosztikus-terápiás ismeretek, klinikai szakápolási ismeretek, speciális ápoló beavatkozások
Ecseri Ferenc takarmányozástan, mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapgyakorlatok, szervezés és ellenőrzés, műszaki ismeretek, növénytermesztés, termesztési ismeretek
Fagyal Zsanett német nyelv, magyar nyelv és irodalom, magyar kommunikáció
Falusi Róbert mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapgyakorlatok, növénytermesztés gyak., kertészet gyak., műszaki ismeretek gyak., gazdálkodási alapismeretek gyak., általános növénytermesztési gyak.
Fodorné Bekő Mónika ápolástan gondozástan, szakmai kommunikáció, klinikumi ismeretek, egészségügyi alapismeretek, egészségnevelés-egészségfejlesztés, klinikumi alpismeretek, egészségügyi asszisztens feladatok, klinikumi szakápolási ismeretek
Füle Ágnes angol nyelv, iskolapszichológus
Füle Lóránt mezőgazdasági alapgyakorlatok, műszaki ismeretek gyak., növénytermesztés gyak., műszaki alapismeretek, általános növénytermesztési gyak., gazdálkodási ismeretek
Gráner Andrásné laboratóriumi gyakorlatok, kötelező komplex természettudományos tantárgy, természetismeret, biológia, környezetvédelem gyak.
Hegedűs Szilvia állattenyésztés I-II, állattartás I, állattartás, takarmányozás, állattartás gyakorlata, takarmányozási gyakorlat, gazdasági állatok szaporítása, állathigiénia és állategészségügy
Hegedűs Zsuzsanna zöldségtermesztés, lótenyésztés, lótartás és takarmányozás, szakmai alapozás
Horváth-Geizer Erika történelem
Illésné Szebeni Éva informatika, biológia, klinikai szakápolási ismeretek, környezettechnikai alapok, környezeti kémia
Jagri Ádám állattartás gyakorlata. mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapismeret, gazdálkodási alapgyakorlatok, vállalkozási kereskedelmi ismeretek, szervezés és ellenőrzés
Juha Lenke általános ápolástan és gondozástan, sebészet és ápolástana, pszichológia alapjai
Kabdebó Flórián angol nyelv, történelem, társadalomismeret
Kocsis Márta biológia, természetismeret, kötelező komplex term.tudományok
Kónya Anna Mária fejlesztő pedagógus
Kovácsné Csipkó Anikó testnevelés
Kökény Krisztián szakmai alapozás, állattartás, takarmányozástan
Liktor Katalin magyar nyelv és irodalom, történelem
Miklósné Csalló Ágnes német nyelv
Obrácz-Nagyné Király Marianna angol nyelv
Oláhné Kiszel Edit anatómia és élettan, vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyak., állattartás, általános növénytermesztési gyak., kiegészítő tevékenység, gazdálkodási alapismeretek
Orosz Tamás testnevelés, földrajz
Őze Éva angol nyelv
Palcsó Andrea klinikumi alapozó ismeretek, biológia, környezet és természetvédelmi alapfeladatok, technológiák környezetterhelése, környezetvédelem az ipari technológiákban, környezetvédelmi alapismeretek, környezetvédelem gyak.
Tóth Róbert informatika, matematika, műszaki ismeretek
Tóthné Czerócki Mónika magyar nyelv és irodalom
Turák Boglárka kertészet gyak., termesztési ismeretek gyak., szabadföldi dísznövénytermesztés gyak., dísznövénytermesztés gyak., zöldségkertészeti gyak.,
Végh Gyula állattartás, állatok egészségvédelme, állattenyésztés, takarmányozás és állattenyésztés, takarmányozástan
Vida-Asztalos Anita kertészet gyak., termesztési ismeretek gyak., szabadföldi dísznövénytermesztés gyak., dísznövénytermesztés gyak., műszaki alapismeretek gyak., kiegészítő tevékenyság, növénytan
Vincze Judit klinikumi ismeretek, klinikumi szakápolás, érzékszervek diagnosztikája, klinikumi ismeretek, diagnosztikus-terápiás beavatkozások, ápolástan gondozástan, klinikumi alapozó ismeretek
Vrabecz Sarolta vízgazdálkodási alapismeretek, biológia, laboratóriumi gyakorlatok, mérési feladatok, környezetvédelmi gyak., vízgazdálkodási alapgyakorlat, hulladékgazdálkodás, ipar és gazdaság
Munkatársaink beosztás
Balázsné Takács Edit adminisztrátor
Bánhidiné Szőke Ildikó technikai dolgozó
Biró Tamás informatikus, rendszergazda
Csurgainé Csicsó Krisztina gazdasági ügyintéző
Farkas Katalin technikai dolgozó
Farkas Mónika technikai dolgozó
Darányi Gábor karbantartó, gondnok
Goda Ferencné technikai dolgozó
Gulyásné Slezák Eszter technikai dolgozó
Kataticsné Vezsenyi Erika gazdasági vezető
Kenyó Lászlóné technikai dolgozó
Kerekes László technikai dolgozó
Kisné Kerekes Hajnalka munkaügyi előadó
Molnár Pál technikai dolgozó
Molnárné Havas Brigitta könyvtáros
Matkovics Béla technikai dolgozó
Mucska Anna technikai dolgozó
Ondavai Csaba tangazdaság vezető
Práger Katalin gazdasági ügyintéző
Szegedi Gergely lelkész
Szendrei Pálné technikai dolgozó
Szikszainé Vágó Erzsébet technikai dolgozó
Tóthné Márkus Ágnes iskolatitkár
Varga Ildikó technikai dolgozó
Varga Lilla iskolatitkár 
Vesetáné Rétfalvi Adrienn technikai dolgozó
Zsákai Jánosné technikai dolgozó