Tanáraink, munkatársaink

Iskolavezetés beosztás
Bácskai József igazgató
Bicskei Károly igazgatóhelyettes
Tóthné Czerócki Mónika igazgatóhelyettes
Oláhné Kiszel Edit oktatásvezető
Tanáraink tantárgyak
Andó László magyar nyelv és irodalom, történelem, etika
Bácskai József szakmai kommunikáció, klinikumi alapozó
Baja Lívia matematika, informatika
Bata Krisztina németnyelv, földrajz, biológia, földtudományi alapok, környezetegészségtan
Bergendi Rita magyar nyelv és irodalom, történelem, magyar-kommunikáció
Berta Magdolna takarmánynövény termesztés, állattartás, növénytan. gazdálkodói alapismeretek
Bicskei Károly biztonságtechnika és környezetegészségügy, Műszaki koordinációs és szakigazgatási feladatok
Bogádi Csaba testnevelés
Bognárné Mészáros Erika termesztési ismeretek gyak., műszaki ismeretek gyak., szabadföldi dísznövénytermesztés, kertészet gyak., növénytermesztés gyak., műszaki ismeretek gyak. dísznövénytermesztés gyak., zöldségkertészet gyak.
Boruzsné Boda Erzsébet angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Csalló Ágnes német nyelv
Dr. Ecsediné Vízvári Katalin német nyelv
Dr. Füléné Nagy Piroska angol nyelv
Dr. Takácsné Anderkó Márta munkahelyi egészség és biztonság, ápolástan-gondozástan, szakmai kommunikáció, egészségügyi alapismeretek, diagnosztikus-terápiás ismeretek, klinikai szakápolási ismeretek, speciális ápoló beavatkozások
Dudás János növénytermesztés, műszaki ismeretek, állattartás, munkavállalói ismeretek
Ecseri Ferenc takarmányozástan, mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapgyakorlatok, szervezés és ellenőrzés, műszaki ismeretek, növénytermesztés, termesztési ismeretek
Donkó Tímea állattenyésztési alapgyakorlatok, állattartás gyak., zöldségkertészeti gyak., gazdálkodási alapismeretek gyak.
Fagyal Zsanett német nyelv, magyar nyelv és irodalom, magyar kommunikáció
Falusi Róbert mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapgyakorlatok, növénytermesztés gyak., kertészet gyak., műszaki ismeretek gyak., gazdálkodási alapismeretek gyak., általános növénytermesztési gyak.
Fodorné Bekő Mónika ápolástan gondozástan, szakmai kommunikáció, klinikumi ismeretek, egészségügyi alapismeretek, egészségnevelés-egészségfejlesztés, klinikumi alpismeretek, egészségügyi asszisztens feladatok, klinikumi szakápolási ismeretek
Füle Lóránt mezőgazdasági alapgyakorlatok, műszaki ismeretek gyak., növénytermesztés gyak., műszaki alapismeretek, általános növénytermesztési gyak., gazdálkodási ismeretek
Gergely Gábor műszaki ismeretek gyakorlat, állattenyésztés gyakorlat
Gráner Andrásné laboratóriumi gyakorlatok, kötelező komplex természettudományos tantárgy, természetismeret, biológia, környezetvédelem gyak.
Hegedűs Szilvia állattenyésztés I-II, állattartás I, állattartás, takarmányozás, állattartás gyakorlata, takarmányozási gyakorlat, gazdasági állatok szaporítása, állathigiénia és állategészségügy
Horváth-Geizer Erika történelem
Illésné Szebeni Éva informatika, biológia, klinikai szakápolási ismeretek, környezettechnikai alapok, környezeti kémia
Jagri Ádám állattartás gyakorlata. mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapismeret, gazdálkodási alapgyakorlatok, vállalkozási kereskedelmi ismeretek, szervezés és ellenőrzés
Kabdebó Flórián angol nyelv, történelem, társadalomismeret
Kovácsné Csipkó Anikó testnevelés
Lukács Barbara magyar nyelv és irodalom
Mészáros Hermina környezetkémia, környezetvédelmi gyak., vízgazdálkodási alapgyakorlat, hulladékgazdálkodás gyak., biológia, hulladékgazdálkodás, laboratóriumi gyak., munkabiztonság
Oláhné Kiszel Edit anatómia és élettan, vállalkozási és kereskedelmi ismeretek gyak., állattartás, általános növénytermesztési gyak., kiegészítő tevékenység, gazdálkodási alapismeretek
Orosz Tamás testnevelés, földrajz
Palcsó Andrea klinikumi alapozó ismeretek, biológia, környezet és természetvédelmi alapfeladatok, technológiák környezetterhelése, környezetvédelem az ipari technológiákban, környezetvédelmi alapismeretek, környezetvédelem gyak.
Sipos Mihály műszaki feladatok, állattenyésztési alapgyakorlatok, mezőgazdasági alapgyakorlatok, takarmányozás és állattenyésztés gyak., állattartás gyak.
Szalai Zoltán zöldségkertészet, dísznövénytermesztés, kertészet elmélet, műszaki ismeretek
Szűcs Erika angol nyelv
Szekeres Zoltánné matematika, kémia, analitika gyak., az ipari tevékenység környezetterhelésének mérése gyak., laboratóriumi gyakorlatok
Tókos András matematika
Tóth Róbert informatika, matematika, műszaki ismeretek
Tóthné Czerócki Mónika magyar nyelv és irodalom
Turák Boglárka kertészet gyak., termesztési ismeretek gyak., szabadföldi dísznövénytermesztés gyak., dísznövénytermesztés gyak., zöldségkertészeti gyak.,
Végh Gyula állattartás, állatok egészségvédelme, állattenyésztés, takarmányozás és állattenyésztés, takarmányozástan
Vida-Asztalos Anita kertészet gyak., termesztési ismeretek gyak., szabadföldi dísznövénytermesztés gyak., dísznövénytermesztés gyak., műszaki alapismeretek gyak., kiegészítő tevékenyság, növénytan
Vrabecz Sarolta vízgazdálkodási alapismeretek, biológia, laboratóriumi gyakorlatok, mérési feladatok, környezetvédelmi gyak., vízgazdálkodási alapgyakorlat, hulladékgazdálkodás, ipar és gazdaság
Vincze Ibolya gyümölcskertészeti gyakorlat, általános növénytermesztési gyakorlat, zoldésgkertészeti gyakorlat, állattartási gyakorlat, gazdálkodási ismeretek gyakorlat, állattartás műszaki gyakorlat, műszaki ismeretek gyakorlat, géptan gyakorlat
Vincze Judit klinikumi ismeretek, klinikumi szakápolás, érzékszervek diagnosztikája, klinikumi ismeretek, diagnosztikus-terápiás beavatkozások, ápolástan gondozástan, klinikumi alapozó ismeretek
Óraadók tantárgyak
Bogádiné Velkey Katalin ének, kommunikáció
Dr. Salamon József fizika
Izsák Zoltán testnevelés (tánc)
Jámbrik Máté testnevelés (tánc)
Lajos András történelem, társadalomismeret
Magyar Erika ápolástan-gondozástan gyakorlat, diagnosztikus terápiás beavatkozások, klinikai ismeretek, egészségügyi asszisztálásgyakorlata, ápolástan-gondozástan, diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Majláth Árpád testnevelés (tánc)
Mátyusné Oláh Erika speciális ápolói beavatkozások gyakorlata, munkahelyi egészség és biztonság, szakmai kommunikáció, ápolástan-gondozástan, ápolástan-gondozástan gyakorlata, egészségügyi asszisztensi feladatok
Ozsgyányi-Antal Enikő pénzügyi ésvállakozói ismeretek, hulladékkereskedelem
Pintér István testnevelés
Szalisznyó Ferenc klinikai szakápolási ismeretek, klinikai alapozó ismeretek, egészségügyi alapismeretek, diagnosztikai és terápiás alapismeretek, klinikai ismeretek
Munkatársaink beosztás
Anyalai Balázsné technikai dolgozó
Árva Bernadett munkaügyi előadó
Bánhidiné Szőke Ildikó technikai dolgozó
Biró Tamás informatikus, rendszergazda
Csicsó Krisztina gazdasági ügyintéző
Farkas Katalin technikai dolgozó
Farkas László gépkocsivezető
Kataticsné Vezsenyi Erika mb. gazdasági vezető
Kenyó Lászlóné technikai dolgozó
Kisné Kaszás Tünde technikai dolgozó
Ladányi Beáta technikai dolgozó
Makai Anikó technikai dolgozó
Mellár Imre technikai dolgozó
Mészáros Mária technikai dolgozók
Monori Istvánné technikai dolgozó
Ócsai Balázs tangazdasági dolgozó
Ondavai Csaba tangazdaság vezető
Práger Katalin gazdasági ügyintéző
Ritz Zoltán tangazdasági dolgozó
Szentpéteri László technikai dolgozó
Timár Ágnes könyvtáros
Tóthné Márkus Ágnes iskolatitkár
Varga Lilla iskolatitkár 
Zsákai Jánosné technikai dolgozó