Támogatói levél

Tisztelt Szülők, kedves Támogatóink!

Köszönjük Önöknek, hogy az elmúlt évben is támogatták személyi jövedelemadójuk 1 százalékával iskolánk alapítványait. Köszönjük, hogy a szívükön viselték és viselik ma is a Török János Szakképző iskola sorsát, és anyagi - erkölcsi támogatásukkal teszik szebbé, jobbá iskolánk és tanulóink életét.

Az Önök felajánlásainak köszönhetően a „HUMÁNUM” Egészségügyi Szakképzés Alapítvány ebben a tanévben 830. 000,- Ft -ból gazdálkodhat.

Az Alapító okirat szerint az alapítvány célja támogatni az iskola korszerű pedagógiai erőfeszítéseit. Elsődleges célul tűztük ki az itt tanító tanárok szakmai fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását, csakúgy, mint annak elérését, hogy az iskola tanulói ne szenvedjenek szükséget az oktatásfinanszírozás szűkössége következtében. Támogatjuk azokat az iskolai programokat, melyek hozzájárulnak diákjaink magasabb színvonalú oktatásához és azokat a lehetőségeket, amelyek a szakmai képzés korszerűvé tételét biztosítják.

Kérjük, segítsenek, hogy mi is segíthessünk!

Kérjük, hogy az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s adójának 1%-át a kinyomtatható lapon Alapítványunknak ajánlja fel.

Rendelkező nyilatkozat "Humánum" Egészségügyi Szakképzés Alapítványhoz

Szíves felajánlásukat előre is köszönjük.

Pongó Sándorné

Az alapítvány kuratóriumának elnöke