Javítóvizsga időpontok

2017. augusztus 24. 800 órától

Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv

2017. augusztus 25. 800 órától

Klinikumi alapozó ismeretek
Egészségügyi asszisztensi feladatok
Ápolástan-gondozástan
Gazdálkodási ismeretek

Javítóvizsga témakörök:

Német nyelv 12. osztály:

1. Angaben zu Person und Familie
2. Mensch und Gesellschaft
3. Unsere Umwelt
4. Schule
5. Die Welt der Arbeit
6. Lebensstil
7. Unterhaltung
8. Reisen und Urlaub
9. Wissenschaft und Technik
10. Geldangelegenheiten

Német nyelv 9. osztály:

1. Erste Kontakte
2. Leute kennen lernen
3. Schule
4. Familie
5. Mein Zuhause
6. Essgewohnheiten
7. Auskunft geben
8. Einkaufen
9. Tagesablauf
10. Freunde

Eü. asszisztensi 9. osztály:

1. A szűrés fogalma, szűrőviszgálatok formái
2. Prevenció fogalma, szintjei
3. Az én kép (Johari ablak)
4. Önvédelmi technikák, énvédő mechanizmusok
5. Személyiség elméletek (Hippokratész, Kretschmer)
6. Konfliktus fogalma, konfliktus kezelési technikák
7. Szerep és a szereptanulás (veleszületett, szerzett)
8. Magyarország átfogó népegészségügyi programja (szűrő busz)
9. Újszülöttkori szűrővizsgálatok
10. Az emlő önviszgálata (menete)

Klinikumi ismeretek 9 osztály:

1. Mikróbák felosztása
2. Baktériumok osztályozása és jellemzői
3. Vírusok általános jellemzői
4. Járványfolyamatok mozgatóerői
5. Fertőzőbetegségek felosztása
6. Fertőzőbetegségek előfordulási módjai
7. A betegség fogalma, a betegségek okai
8. A betegségek szakaszai
9. A szervezet reakciói (jelző reakció, fájdalom, láz)
10. Gyulladások helyi tünetei
11. Karcinogén tényezők
12. Jó és rosszindulatú daganatok jellemzői

Gazdasági alapismeretk

1. Termelési eszközök csoportosítás
2. Tárgyi eszközök költségei
3. Forgóeszközök
4. Termőföld
5. A pénz szerepe a piacgazdaságban
6. Pénzintézeti rendszerek
7. Pénzintézetek tevékenysége
8. Pénzintézeti üzletágak
9. Bankválasztás
10. Pénzforgalom
11. Bankszámlák közötti elszámolások
12. Készpénzfizetés
13. Hitelezés
14. Hitelügyleti alapfogalmak
15. Értékpapírok, bevezetés
16. Értékpapírok, szerepe
17. Tőzsde kialakulása
18. Tőzsde szerepe

Tanévnyitó ünnepség

Időpontja: 2017. szeptember 1. reggel 800 órai kezdettel.

Megjelenés ünneplő öltözékben.

Helyszíne: a tornaterem mögötti sportpálya.

Bécs (2017.06.12)

Milánó (2017.06.12)

Egy hét letelt

A szakmai gyakorlat keretében napi 8 órát dolgoznak a diákok a kijelölt munkahelyeken. A nap hátralévő részében közös programok keretében felfedezik Milánó látványosságait. Így már voltak a héten a Természettudományi Múzeumban, Son Lorenzo oszlopainál, a szoborparknak beillő temetőben és a híres csatornáknál.

A nap süt és a étkezés jó, a hangulat és az ég is felhőtlen.

Erasmus+

Erasmus + keretében 20 diákunk érkezett tegnap Milánóba, hogy a szakmai gyakorlatát itt tölthesse le. Ennek keretében 21 napig lesznek az olasz városban és a munka mellett a nyelvtanulás lesz a fő tevékenység. Természetesen lesz idejük némi szórakozásra is.

A gyakorlat keretében az egészségügyi szakmacsoportosok óvodákban a mezőgazdasági szakmacsoportosok agroturisztikai farmon fognak dolgozni.

Egy hét múlva indul a környezetvédelmi szakmacsoportos 10 diák Bécsbe, akik szintén 21 napot fognak ott tölteni ugyanezzel a céllal.

Beiratkozás 2017/2018-as tanévre

2017.06.22-én 900 órától 1200 óráig a Mezőgazdasági, Környezetvédő, Egészségügyi Szakgimnáziumi tagozatosoknak.

2017.06.23-án 900 órától 1200 óráig a Dísznövény-kertész, Gazda, Állattartó Szakmunkás Szakközépiskolai tagozatosoknak.

Helyszín: Az iskola alagsorában található Zsibongó

A BEIRATKOZÁSRA AZ ALÁBBIAKAT KELL HOZNI!

- felvételről szóló határozat az ifjúság-egészségügyi orvosi bélyegzőjének lenyomatával és aláírásával ellátva
- 8. évfolyam sikeres befejezését tanúsító bizonyítvány, (Ennek hiányában a tanulót a tanulót nem tudjuk beírni és erről az általános iskolát értesítjük)
- oktatási azonosítót igazoló lap (fénymásolatát)
- személyi azonosító igazoló lap (fénymásolatát)
- születési anyakönyvi kivonat (fénymásolatát)
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (fénymásolatát)
- társadalombiztosítási kártya (fénymásolatát)
- adóigazolvány (fénymásolatát)
- fotó és aláírás felvételét igazoló Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap a diákigazolvány igényléshez. (az Okmányirodák állatják ki. A kiállításához be kell mutatni a személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt)
- nem EU tagállami állampolgárság esetén a magyarországi tanulmányok folytatására jogosító tartózkodási okirat.

Továbbá kérünk:

- Kötelező Iskolai nyakkendőre: 2.000 Ft-ot
- Kötelező iskolai pólóra (melyet testnevelés órán használnak): 1.200 Ft-ot
- Gyakorlati napló: 200 Ft-ot.

Pályaalkalmassági vizsgálatok

a leendő 9. évfolyamosok számára a Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet Cegléd, Ady Endre utca 2. szám alatti épületben, a 304-es szobában (3. emelet)

Május 11-én 11 órától a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi tagozat

Május 15-én 8 órától az Egészségügyi tagozat

Május 16-án 14 órától a Dísznövény és Állattenyésztő tagozat

Május 18-án 11 órától a Gazda tagozat

számára.

A 2017/2018-as tanévre felvett tanulók névsora

Mezőgazdasági szakgimnázium (tagozatkód: 0001)

Egészségügyi szakgimnázium (tagozatkód: 0002)

Környezetvédelmi szakgimnázium (tagozatkód: 0003)

Gazda tagozat (tagozatkód: 0004)

Dísznövénykertészet tagozat (tagozatkód: 0005)

Állattartó tagozat (tagozatkód: 0006)

Pótfelvételi jelentkezési lap

Letöltés