Tájékoztatás a szóbeli fevételiről

A szóbeli felvételire 2021.03.02-03-04-én (kedd, szerda, csütörtök) reggel 845 órától várjuk a tisztelt szülőket, gondviselőket és felvételiző diákokat. Az a tanuló, aki több tagozatunkra is jelentkezett, csak egyszer kell részt vennie a szóbeli felvételin. A maszk viselése kötelező, annak hiányában senki nem léphet be az épületbe!

Várunk mindenkit szeretettel!

Az iskola vezetősége

Szülői-gondviselői szóbeli felvételi tájékoztató

Tisztelt Szülők, Gondviselők, kedves Felvételiző Diákok!

A felvételi elbeszélgetés rendje intézményünkben a következő módon alakul a középiskolák digitális tanrendjének 2021.március 1-je után való folytatódása esetén:

2021.03.02.: a mezőgazdasági és kertésztechnikusi tagozat felvételi elbeszélgetése reggel 900 órától 1200 óráig

2021.03.03.: a gyakorló ápoló és a környezetvédelmi technikus tagozat felvételi elbeszélgetése 900 órától 1200 óráig

2021.03.04.: a gazda és kertész szakmákra jelentkezők felvételi elbeszélgetése reggel 900 órától 1200 óráig

A 2021.03.05-re, péntekre tervezett igazgatói tájékoztató ELMARAD!

A felvételiző tanulók mindenképpen hozzák magukkal a 8. osztályos félévi értesítőt, illetve szakértői véleményt, ha van.

Mindhárom napon a 8. osztályos tanulónak szülővel, vagy gondviselővel kell érkeznie az alkalomhoz illő öltözékben és maszkban reggel 8:45-re az iskola főbejáratához, amely a stranddal szemben található. A testhőmérséklet-mérés és kézfertőtlenítés után 4 teremben várakoznak a tanulók és szüleik, gondviselőik, akik az iskola főbejáratánál kézhez kapják azt a megállapodást, amelyben tájékoztatjuk a leendő tanulót és szüleit, gondviselőjét az iskola református jellegéből adódó különleges házirendi szabályokról, továbbá azt a cédulát, amely tartalmazza számukra a két legfontosabb adatot: melyik teremben fog várakozni és melyik teremben fog szóbelizni a tanuló szülői/gondviselői kísérettel együtt.

A felvételi beszélgetés végeztével kérjük meg a tanulót és szüleit/gondviselőjét, hogy hagyják el az iskola épületét a hátsó kapun vagy a főbejáraton keresztül a lehető leghamarabb.

Abban az esetben, ha a középiskolákban jelenléti oktatás lesz 2021.03.01-vel kezdődően, akkor a 8.osztályos tanulónak és a szülőknek, gondviselőknek 1245 órára kell érkezniük mindhárom napon (2021.03.02-án, 03-án és 04-én, attól függően, melyik tagozatra adta be jelentkezését a tanuló.

Szeretettel várunk Mindenkit!

Üdvözlettel:

Az iskola vezetősége

Figyelem! Időpontváltozás!

A 8. osztályosok központi írásbeli felvételijének megtekintése 2021.02.01-jén, hétfői napon lesz a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola igazgatói irodájában reggel 800 órától 1600 óráig!

Az időpont megváltozásáról a szülők, gondviselők postai úton is kapnak értesítést.

Az iskola vezetősége

Tájékoztató Központi írásbeli felvételi a 8. osztályos tanulók részére

Időpont: 2021. január 23. (szombat)

- Maszk viselése közösségi térben kötelező, a vizsgateremben ajánlott!

- Szülő, kísérő az épületbe nem léphet be, az intézmény bejáratáig kísérheti a felvételiző diákot!

A központi írásbeli vizsga ütemezése:

- 900-945: Beléptetés a járványügyi szabályok szerint. A vizsgázóhely elfoglalása beosztás szerint, adminisztráció.

- 945-1000: Az érvényes személyi igazolvány vagy diákigazolvány bemutatása. Kabátok, táska elhelyezése a vizsgateremben, előre kijelölt asztalon.

- 1000-1045: A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.

- 1045-1100: SZÜNET a csoportosulás elkerülésével a tantermek előtti folyosón, majd 1055-kor a hely elfoglalása a teremben.

- 1100-1145: A matematika feladatlap kitöltése.

- 1146-tól: Az épület elhagyása a főbejáraton a csoportosulás mellőzésével.

Akinek részfelmentése van magyar, matematika vagy mind a kettőből, 30-30 perc többletidőt kap mind a két feladatlap kitöltésénél, így az ő időbeosztásuk módosul.

Amit hozni lehet: szendvics, csokoládé, szénsavmentes ásványvíz.

Amit hozni kell: íróeszköz (a rajzok elkészítéséhez ceruza,minden egyéb írásbeli munkához kék golyóstoll), vonalzó, körző, szögmérő. (Zsebszámológép használata tilos!)

Kijavított dolgozatok megtekintése:

2021. február 10-én 800 és 1600 között az iskola igazgatói irodájában maszkban a járványügyi szabályok betartásával. kizárólag a feladatlapok lefényképezésére van lehetőség, majd a helyiség azonnali elhagyására kell törekedni! A megtekintéskor az értékelő lapot át kell venni az érvényben lévő diák- vagy személyi igazolvány bemutatásával.

A vizsgázó kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet, melyet a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) írásban adhatja be.

Az első pótnapon, 2021. január 28-án 14 órától kizárólag orvosi igazolással, előzetes írásbeli bejelentéssel van lehetőség részt venni. Ha lesz írásbeli felvételizőnk ezen a napon, akkor készül külön beosztás a felügyeletre.

A második pótnapon, 2021. február 5-én 14 órától kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik orvosi-járványügyi hatóság által kiállított igazolással (COVID-19 fertőzés miatt) rendelkeznek. A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. 1600 óra.

Cegléd, 2021. január 11.

Bácskai József

igazgató

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára 2021/2022

Jelentkezési lap letöltése

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat kitöltés és aláírás után juttassák vissza

- beszkennelve intézményünkbe az iskola(kukac)tjszki.hu e-mail címre elektronikus úton

vagy

- papír alapon, postai úton az intézményünkbe az alábbi címre:

Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

2700 Cegléd, Széchenyi út 16.

A jelentkezési lapokat legkésőbb 2020.december 4-ig juttassák el intézményünkbe!

Tájékoztató

Tisztelt Szülők, Gondviselők és Tanulók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020.11.11-től, szerdától ismét digitális tanrendre térünk át intézményünkben 30 napig a hivatalos utasításnak megfelelően. Kérjük, hogy a digitális tanítás alatt az eKréta-napló felületét használják a tanulók és szülők, gondviselők egyaránt, hiszen ez az elsődleges felülete a tananyagok átadásának és a tudás ellenőrzésének.

Jó egészséget kívánunk!

Az iskola vezetősége

ELBIR hírlevél - Nők elleni erőszak

Tájékoztató letöltése

Rajz letöltése

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató letöltése

Járványügyi intézkedések

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

2020. október 1-jétől az iskolába érkező tanulók és tanárok testhőmérést követően léphetnek be az iskola épületébe. Az Operatív Törzs által megfogalmazottak szerint, ha a tanuló vagy tanár testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 37,8 fokot, akkor rövid időre elkülönítjük, és 15 perc múlva újra megmérjük a lázát. Ha a második mérés is 37,8 vagy annál magasabb testhőt mutat, akkor a tanulót hazaküldjük, és erről a szülőt/gondviselőt telefonon értesítjük. Kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy beteg, vagy hőemelkedéses a gyermek, ne jöjjön iskolába! Fokozottan ügyeljenek arra, hogy gyermekük rétegesen öltözzön fel, hiszen az épületben melegebb van, mint a szabadban. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy az iskolában a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező! Gondoskodjanak arról, hogy a gyermeküknél mindig legyen maszk. Ennek hiányában - október elsejétől kezdve - szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, második alkalommal írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, harmadik alkalommal pedig igazgatói figyelmeztetés jár. Az osztályfőnöki és igazgatói figyelmeztetések következményeiről a házirendben és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában olvashatnak részleteket.

Kérjük tudatosítsák, hogy a maszk viselése nem arra szolgál, hogy a viselője ne fertőződjön meg, hanem arra, hogy másokat ne fertőzzön meg! Kérjük, mindig tartsák és tartassák be a járványügyi hatóságok és az iskola által hozott szabályok rendelkezéseit, és mindent kövessenek el annak érdekében, hogy az iskolai munka zavartalan és sikeres legyen.

Köszönjük szépen együttműködésüket.

Vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra is!

Az iskola vezetősége

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Intézkedési terv letöltése

Tanévkezdési tudnivalók

Kedves Szülők, Gondviselők, Tanulók!

A nyári szünetben augusztusban is minden héten szerdán tartunk ügyeletet reggel 800 órától 1200 óráig a hivatalos ügyek intézésére.

A javítóvizsgák időpontja 2020.08.27-28. reggel 800 órától az iskola épületében. Az írásbeli részt az iskola 5-ös termében tartjuk, a szóbeli részt 1000 órától szintén az 5-ös teremben lesz.

2020.08.27. (csütörtök): matematika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, természetismeret, komplex természettudományos tantárgy, klinikumi alapozó ismeretek javítóvizsgák napja

2020.08.28.(péntek): kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol és német nyelv), testnevelés

A pótbeiratkozó tanulóknak (minden évfolyam) orvosi alkalmassági vizsgálata: 2020.08.24-től 2020.08.27-ig reggel 1000 órától 1200 óráig és délután 14:00-15:00 óra között az SZTK III. emelet 304-es szobában. (2700 Cegléd, Rákóczi út 7.)

A pótbeiratkozások minden évfolyamon 2020.08.24-től 2020.08.28-ig reggel 800 órától 1200 óráig az iskola titkárságán.

Az első tanítási nap: 2020.09.01.(kedd)

Tanévnyitó ünnepség: 2020.09.01. (kedd), reggel 800 órától.

Megjelenés ünneplő öltözékben (fehér blúz/ ing, sötét színű nadrág/szoknya).

A tankönyvek kiosztására az első héten kerül sor, mely mindenki számára ingyenes, átvételük külön beosztás szerint, az osztályfőnökök segítségével történik.

Cegléd, 2020.07.29.

Bácskai József igazgató

Fontos Tájékoztatás!

Kedves Szülők, Gondviselők és Tanulók!

A 2020. március 16-tól érvénybe lépő digitális oktatásrend az intézményünkben a következő módon alakul.

Kérünk minden szülőt, gondviselőt és tanulót, hogy naponta lépjenek fel:

1. a honlap kezdőoldalára a legfrissebb információkért,

2. az Ekréta-naplóban az aktuális tanóra házi feladat részét alaposan tanulmányozzák át, valamint az E-kréta e-ügyintézés üzenetek felületét is naponta kövessék,

3. az osztályfőnökök osztályonként is működtetnek egy facebook-csoportot, ahol jelezni lehet a szaktanároknak a problémákat, kérem, ezeket CSAK TANULÁS céljára használjuk.

Iskolánkban az elsődleges felület az Ekréta-napló, minden fontos információ a tanórai anyagokhoz, számonkérésekhez itt lesz megtalálható. Kérem a szülőket és a gondviselőket, hogy kísérjék figyelemmel a fenti információforrásokat és segítség gyermekeik iskolai előmenetelét azért, hogy SIKERES TANÉVET zárhassanak. Bármilyen probléma esetén készséggel állunk rendelkezésre az iskola központi telefonszámán(06-53-310-945), valamint e-mailben: iskola(kukac)tjszki.hu.

Vigyázzunk egymásra!

Az iskola vezetősége

Ideiglenes felvételi rangsorok a 2020-21-es tanévre

Mezőgazdasági technikum (0001)

Egészségügyi technikum (0002)

Környezetvédelmi technikum (0003)

Gazda szakképző (0004)

Kertész szakképző (0005)

Környezettudatossági vetélkedő

Feladatsor letöltése

Képzési formáink a 2020/2021-es tanévben

Technikumi képzéseink: 5 év

- környezetvédelmi technikus (környezetvédelem) 0003

- mezőgazdasági technikus (mezőgazdaság) 0001

- gyakorló ápoló (felnőttbeteg-ápoló, csecsemő- és gyermekápoló) 0002

Szakképző iskola képzés: 3 év

-gazda (állattenyésztő, lovász) 0004

- kertész 0005

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket az új tanév alkalmából!

Néhány közérdekű és fontos dátumra szeretném a figyelmüket felhívni.

A 2019/2020-as tanév szülői értekezleteinek rendje:

I.félévben:

A 9. évfolyam részére 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 16:00 órától tartjuk az osztályonkénti szülői értekezleteket minden kilencedikes osztály saját osztálytermében. Ugyanezen a napon 17:00 órától évfolyamszintű szülői értekezlet lesz a kilencedikes diákok szüleinek az iskola zsibongójában.

A ballagtató és végzős 11. és 12. évfolyam számára 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 16:00 órától tartjuk az évfolyamszintű szülői értekezletet a zsibongóban, majd közvetlenül ez után 17:00 órától az osztályonkénti szülői értekezleteket a 11. és 12. osztályok saját termeiben.

A 10. évfolyam szülői értekezleteit osztályszinten 2019. szeptember 19-én, csütörtökön tartjuk 17:00 órától osztálytermeikben tartjuk.

II.félévben:

Az összes évfolyamon (9-10-11-12.évfolyam) az osztályonkénti szülői értekezleteket 2020.február 20-án, csütörtökön 17:00 órától tartjuk az osztályok saját osztálytermeiben.

Szülői fogadóórák:

I.félévben: 2019. november 12. kedd 16:00 órától 17:00 óráig az iskola tanári szobájában.

II.félévben: 2020. április 7. kedd 16:00 órától 17:00 óráig az iskola tanári szobájában.

Az ellenőrző írásos formája megszűnik, ettől a tanévtől kezdve csak elektronikus ellenőrzőt használunk. Kérem a tisztelt szülőket, hogy halaszthatatlan probléma esetén az osztályfőnököt személyesen keressék fel.

Eredményes tanévet kívánva tisztelettel:

Bácskai József

igazgató

VEKOP

Link